Kortfilmen SAGA av Torbjörn Jansson

En hemlighetsfull flicka leder en pojke upp på en mörk vind där en miniatyrteater visar sig ruva bland skuggorna. Efter att teaterljusen tänts och ridån dragits upp, dröjer det inte länge innan gränsen mellan fantasi och verklighet börjar försvinna. Pojken försöker fly undan, men sugs istället allt längre in i sagan där han förvandlas till prins och plötsligt jagas av en eldsprutande drake.

Mood-board & mood-reel nedan.